Communicatie Compagnie

Maatwerk in onboarding: Aan boord bij de gemeente!

Binden en boeien is een belangrijk HR-thema en staat op de prioriteitenlijst van veel organisaties. Als nieuwe medewerkers op een goede manier in een organisatie ‘aan boord komen’, bevordert dat niet alleen hun productiviteit. Zij voelen zich ook snel thuis in de organisatie en kunnen daardoor snel meedraaien. Daarnaast stimuleert het hun betrokkenheid.

Voor een van onze opdrachtgevers, een middelgroootte gemeente, ontwikkelden we een onboardingstraject. Voor alle nieuwe medewerkers werd iedere de eerste week van de maand een (verplicht) inwerkprogramma van 32 uur georganiseerd. Daarnaast was er een 50 – en een 100 dagen bijeenkomst en kregen nieuwe medewerkers een buddy.  
Resultaat: onboardingstraject voor alle nieuwe collega’s van 32 uur en een leerlijn in het LMS.